Varför Kambodja

VARFÖR KAMBODJA


Under flera års tid har vi känt en längtan efter att tillsammans som familj försöka göra skillnad för människor i en annan del av världen. Vi har bett om Guds ledning, och att Gud ska visa vad han har för uppgift för oss. Under senaste året har kallelsen blivit starkare, och våren 2018 ledde den fram till att vi fick leda en teamresa för ungdomar med intresse för mission. Resan gick till Bangkok i Thailand, och Siem Reap i Kambodja. Under två veckors tid fick vi tillsammans med Daniel & Paulina Brolin, uppleva och delta i församlingen LifeChurch’s arbete med församlingsplantering och omsorg om utsatta människor.


I staden Siem Reap i Kambodja träffade vi en handfull unga människor som tagit emot Jesus, och som är början till en liten kristen församling, ”Life Siem Reap”. Vi besökte ett rehabcenter för barn och ungdomar med drogmissbruk, där Brolins tillsammans med en äldre lokal kvinna under flera år gjort regelbundna besök och vittnat om Jesus. De har delat sin tro med ungdomarna, och visat att det finns hopp för dem. Efter flera års besök där, vittnar nu polisen med stor tacksamhet om att de sett en positiv förändring av ungdomarna. Flera har tagit emot Jesus och blivit fria från drogmissbruk, vilket aldrig skett tidigare.


Gud grep tag om våra hjärtan i Siem Reap. Vi fick båda en längtan att göra något för den lilla bönegruppen, och för ungdomarna på rehabcentret. Efter teamresan bad vi mycket över detta, och under Nyhemsveckan i juni 2018 träffade vi Daniel & Paulina Brolin. Vi delade våra tankar med dem, och uppmuntrades till att söka Gud och fråga vad Han vill. Vi bad om ett tydligt tecken från Gud för att få reda på om vår längtan var Guds kallelse, eller bara våra personliga drömmar.


Dagen efter, på midsommarafton, talade Gud väldigt konkret till Lotta under Gudstjänsten med Mikael Yrjölä från Finland.

Både genom predikan, men även ett personligt profetiskt budskap om att hennes längtan till mission är en kallelse från Gud. Budskapet var så detaljerat riktat till henne, att det inte gick att förbise. Till mig, Jesper, talade Gud senare samma kväll genom Sebastian Stakset. Han vittnade om nöden hos unga svenskar på olika behandlingshem, och om det hopp han får förmedla genom sina besök där. Mina tankar gick direkt till ungdomarna på rehabcentret i Siem Reap.

 

Jag och Lotta träffades inte under kvällen, eftersom vi gick på respektive Gudstjänst medan den andre var med barnen. Men morgonen därpå frågade jag Lotta om det inte kunde vara dags för oss att prova en tid i Kambodja nu? Jag berättade att både samtalet med Daniel & Paulina samt vittnesbördet från Sebastian på nattmötet hade talat starkt till mig, och att jag kände att tiden nu kunde vara mogen. Direkt kom bekräftelsen från Lotta, som berättade om budskapet hon fått genom Mikael, och vi var nu överens om att vi ville följa denna kallelse.

 

Vi har under sommaren fortsatt att be för detta, pratat med Brolins och andra missionärer i Thailand och Kambodja, samt delat visionen med familj, vänner och församlingsledning. Vi har fått positiv respons, och flera praktiska saker vi har börjat fundera på har löst sig näst intill omedelbart på olika sätt. Vi tänkte t.ex. hyra ut huset under vistelsen i Kambodja, och vi började prata om hur vi skulle annonsera. Men redan den allra första personen vi nämnde det för gav oss ett tips, som ledde till att efter några dagar var det klart!

 

Gud är god! Han har omsorg om allt i våra liv, och i ditt liv! När vi väljer att följa Honom och överlåter oss till det Han kallar oss in i, kommer Han ta hand om alla våra behov.

© Copyright. All Rights Reserved.

KONTAKTA OSS:


 

E-post: mission@jacobsens.se

Jesper Mobil: +855 (0)87 589 740

Lotta Mobil:  +855 (0)87 589 682

      VILL DU GE ETT BIDRAG:  • Bankgiro: 5513-1213
  • Swish: 123 588 48 61

Märk din betalning med "Kambodja".

Alla bidrag går genom Ölmstad Pingst.